EnglishGermanItalianPolishRussianSpanish

Leasingleasing

Dla Państwa wygody oferujemy pomoc w dostępie do formy finansowania zakupu naszych autobusów jakim jest leasing.

Posiadamy bazę doradców kredytowych którzy profesjonalnie, w krótkich i dogodnych terminach załatwią wszelkie formalności związane z wnioskiem, czy udzieleniem konkretnej formy finansowania.

Drogi kliencie leasing to następujące korzyści:

  • niewielkie zaangażowanie własnego kapitału,
  • optymalizacja obciążeń podatkowych,
  • uproszczone procedury,
  • niski wkład własny już od 1%,
  • rata leasingowa to koszt uzyskania przychodu,
  • leasing operacyjny lub finansowy.

Leasing finansowy (kapitałowy) – polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością Finansującego, amortyzuje go leasingobiorca, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Firma zwiększa więc wartość swojego majątku nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy, a zwiększona forma amortyzacji pozwala regulować jej koszty i dochody. Korzystający ma prawo wykupu (przeniesienia własności) rzeczy oddanej mu w leasing. Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u Korzystającego, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej.

Leasing finansowy dla celów podatku VAT rozliczany jest tak jak leasing operacyjny. W przypadku leasingu finansowego podatek VAT od rat leasingowych jest płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingu, inaczej niż w leasingu operacyjnym, gdzie podatek VAT jest płatny z każdą ratą leasingową.

Leasing operacyjny (usługowy) – polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Czas ten jest z reguły krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. Raty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów, a przedmiot leasingu nie podlega u niego amortyzacji. W umowie leasingu operacyjnego leasingobiorca może mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT).

Drodzy klienci więcej informacji uzyskacie kontaktując się z naszym biurem.

Finansowanie, Leasing, Kredyt